Liber Amicorum Ditlev Tamm
� Law, History and Culture
   
 
Författare:Andersen Per , Letto-Vanamo Pia , Modéer Kjell Å. , Vogt Helle
Titel:Liber Amicorum Ditlev Tamm � Law, History and Culture
Utgivningsår:2011
Omfång:887 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757421576
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Rättshistoria

SLUT på förlag

 

Dette festskrift er til Ditlev Tamm, hvor venner og kollegaer hylder hans lange og indflydelsesrige karriere og personlighed.

Ditlev Tamm er kendt i mange forskellige intellektuelle kredse og for mange forskellige ting. Dog er det hans disputats fra 1984 om retsopgøret efter besættelsen, der er det mest betydningsfulde forskningsresultat, han har leveret. Siden hen er denne banebrydende disputats blevet suppleret af interessante og væsent-lige bidrag til den danske retsvidenskab.

Liber Amicorum Ditlev Tamm kan læses med stor fornøjelse af alle, der enten har fulgt Ditlev Tamms pro-fessionelle virke eller blot interesserer sig for retsvidenskaben i Danmark.

Bogen er udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond.


Indhold:

Forord/Introduction

I. Antiquity, Middle Ages and Renaissance
Biskop Gunner, Jyske Lov og den lærde ret - Per Andersen, lektor, ph.d., Juridisk Institut, Aarhus Universitet
Categorie di giuristi e categorie di storici: quale osmosi? - Di Mario Ascheri, Professore, Dr., Universitá degli Studi di Roma Tre
The Ordeal in Norwegian Law and Practice - Sverre Bagge, professor, dr.philos, Universitetet i Bergen
Mediality and Usage of Medical Laws: the Case of the Hälsinge Law - Stefan Brink, professor, dr., University of Aberdeen
La biblioteca di Rolando da Lucca (1195-1234) - Di Emanuele Conte, professore, dr., Universitá degli Studi Roma Tre
The Law of Jylland, the Law of Skåne, and King Valdemar's Law for Sjælland: A Revision - Michael H. Gelting, Senior Research Archivist, Danish National Archives Chair of Scandinavian Studies, University of Aberdeen, Mag.art., fil.dr., h.c.
University Ritual and the Construction of the Scholar - Dr. Richard Kirwan, University of St. Andrews, Scotland & Dr. Helga Robinson-Hammerstein, Trinity College, Dublin, Ireland
Römisches Recht im kanonischen Recht - Von Hans Hattenhauer, professor, dr.jur., Christian-Albrecht Universität zu Kiel
Formal and Informal Power - Danish Noblewomen in Sixteenth-Century Denmark - Grethe Jacobsen, dr.phil., The Royal Library, Denmark
The Decline of Spain Controversy: Some Considerations - Jens Chr. V. Johansen, Dr.Phil., Saxo-Instituttet, University of Copenhagen
Uses and Usability of Icelandic Medieval Books of Law - Már Jönsson, Professor, University of Iceland
En fyrsteformaning. Johan Rantzaus formaning til hertug Adolf af Gottrup (1550) - Martin Schwarz Lausten, Professor emer., dr..theol., Teologisk Institut, Københavns Universitet
Some Evidence of the Use of Roman Law in Medieval Sweden - Mia Korpiola, Research fellow, Helsinki Collegium for Advanced Studies (Alternatively HCAS), University of Heksinki
Case(s) of Excommunication - Lára Magnúsdóttir, Director, Dr. phil., University of Iceland
How to prevent a War with a Theologico-Legal Treatise: The Intellectual Strategies of Sigebert of Gembloux and Ralph Niger - Mia Münster-Swendsen, Associate professor, The Saxo Institute, University of Copenhagen
Innovative Reception - Jørn Øyrehagen Sunde, professor, dr., Juridisk Institut, University of Bergen
The Historical School between History and System - Kaarlo Tuori, professor, jur.dr., University of Helsinki

II. Legal History
Om äganderättsbegreppet - Lars Björne, Professor, Dr., Universitetet i Turku
Da politien blev til politiet. Om kritik og begrebslige forskydninger - Mikkel Jarle Christensen, Ph.d.-stipendiat, Det Juridiske Institut, Københavns Universitet
Religionsfrihed i Kina & The Rule of Law - Lisbet Christoffersen, Professor, Ph.d., Roskilde Universitet
Da religion blev et problem for statens erhvervs- og udlændingepolitik 1536-1850 - Inger Dübeck, emeritas, dr.jur.
En straffrättslig bro över Öresund - Christian Häthén, universitetslektor, Lunds Universitet
Towards Global Legal History - Pia Letto-Vanamo, director, professor, Institute of International Economic Law, University of Helsinki
Ein Bauervolk vor dem Gericht: von Zaubersprüche bis zur Zeitschriften - Marju Luts-Sootak, University of Tartu, Faculty of Law
Karl J.D. Schlyter och Danmark - Kjell Å. Modéer, Seniorprofessor, Juridiska Fakulteten, Lunds Universitet
Wir Friderich von Gottes Gnaden etc. ... von Dennemarck - Per Nilsén, Docent, Juridiska Fakulteten, Lunds Universitet
Lov og laster - De moralske love, Stóradómur fra året 1564 - Skúli S. Ólafsson, Dr. at the Theology University of Reykjavik
Kosta på sig advokathjälp och Köpenhamnsresa - Elsa Trolle Önnerfors, juris doktor, lektor, Lunds Universitet
The Rise of Modern Finnish Advocacy in the Late Nineteenth Century: Evidence from the Helsinki Town Court - Heikki Pihlajamäki, professor of Comparative Legal History, University of Helsinki
Adoption und Rezeption im gemeinen Recht - zwischen Akzeptanz und Ablehnung - Clausdieter Schott, Professor, dr., Universität Zürich
Die Aburteilung von NS-Verbrechen in Schleswig-Holstein im Spiegel der Revisionsurteile des Obersten Gerichtshofs für die Britische Zone 1948-1950 - Werner Schuber, Professor, Dr., Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Omnia academiae membra - Vilka omfattades av den akademiska jurisdiktionen vid Uppsala Universitet? - Carl Gustaf Spangenberg, universitetslektor, Juridiska institutionen, Uppsala universitet
Skandinavische Beiträge zum römischen Recht - Andreas Wacke, dr.jur., dr.h.c., mult., em.o, professor für Römosches Recht, Bürgerlisches Recht und Zivilprozessrecht, Köln

III. Philosophy, Language, Culture
Biografiens ret - Peter Blume, professor, dr.jur.,
Cartography of Law. Situating the spaces and places of law in Strasbourg - Leif Dahlberg, associate professor, dr., Royal Institute of Technology, Stockholm
Miniatureslottet i herregårdsparken - Grundtvigs digterværksted på Rønnebæksholm - John Erichsen, cand.mag.
Den glemte historiker og frankismen: Carl Bratli og den hispanistiske tradition i Danmark - Morten Heiberg, adjunkt, ph.d., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Rettens sprog i den lokale og globale retskultur - Anne Lise Kjær, lektor, ph.d.,Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Zur Kritik von Marx an der Funktion des Majorats in der Staatsphilosophie Hegels - Hans-Georg Knothe, professor i.R., dr.jur., Universität Greifswald
Stahl og den historiske drejning i retsfilosofien - Amnon Lev, Adjunkt, ph.d., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Retsopgøret efter Ross: Retlig viden og skandinavisk neo-realisme - Mikael Rask Madsen, professor, dr. og Henrik Palmer Olsen, professor, dr.jur., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Omnes viae in terminologia iuridica ad linguam Latinam ducunt - Merike Ristikivi, ph.d., University of Tartu (Estonia)
Retskultur - "ein modischer Begriff" - Hanne Petersen, professor, dr.jur., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Law, Justice, and Poetry in Dante's Comedy - Hanne Roer, associate professor, dr., University of Copenhagen
Om pandaens tommeltot, gamle dage, Kina men - især - patentretten - Jens Schovsbo, professor, dr.jur., ph.d. Københavns Universitet, Center for Informations og Innovationsret
Lovens performativitet. Om Antigone - Karen-Margrethe Simonsen, lektor, ph.d., Afdelingen for litteraturhistorie, Aarhus Universitet
Vergangenheit und Gegenwart durch Worte verändern - Michael Stolleis, professor, dr.
The Historical School between History and System - Kaius Tuori, postdoctoral researcher, University of Helsinki

IV. Legal Politics
En harmonisk familie - Helle Blomquist, cand.jur. & phil., ph.d. & Annette Kronborg, cand.jur., LL.M. & ph.d., Københavns Universitet
Efter bruddet - Morten Broberg, professor, ph.d., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Konkurrencerettens formålsdiskussion - Caroline Heide-Jørgensen, professor, dr.jur., Juridisk Fakultet, Københavns Universitet
Regeringserklæringen af 30. september 1968 om politiske registreringer - En kommentar til PET-Kommissionens beretning - Carsten Henrichsen, professor, dr.jur., Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA), Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet
Om en voldtektssak i Danmark - Arild Linneberg, professor, Universitetet i Bergen
Håndhævelsens spøgelse - fra Bilka i Horsens til Blok 5 i Fredensborg - Peter Pagh, professor, dr.jur., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Omgangsformer og ytringsfrihed - fra Henry James til den Europæiske Menneskerettighedskonvention - Helle Porsdam, professor, dr.phil., Saxo-Instituttet, Afdeling for Historie,, Københavns Universitet
Professor Tamms forunderlige eventyrrejser! - og hvad deraf fulgte - Inge Rasmussen
Kan det være ok at krænke ophavsretsloven? - Morten Rosenmeier, professor, ph.d., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Fra forvaltningsrettens fødekæde - Steen Rønsholdt, professor, dr.jur., Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA), Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Irak-krigen i historiens lys? - Ole Spiermann, advokat, Bruun & Hjejle
Professionsbachelor i politivirksomhed - Henrik Stevnsborg, professor, dr.phil., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Over stok og sten - om autorisationen af politiets magtmidler - Caroline Sophia Tarrow, cand.jur., ph.d.-stipendiat, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet
Arrestorden i sagen Kam - Jørn Vestergaard, professor i strafferet, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Bibliografi
 
  © 2017 Jure AB