Familieøkonomien
� samlevendes retsforhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik
   
 
Författare:Lund-Andersen Ingrid
Titel:Familieøkonomien � samlevendes retsforhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik
Utgivningsår:2011
Omfång:644 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757424867
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Familjerätt , Utländsk rätt , Ekonomi

Pris: 945 SEK exkl. moms

 

Denne bog beskriver og analyserer retsstillingen for ugifte samlevende med særligt fokus på de økonomiske forhold. Da samlevendes retsstilling ofte sammenlignes med den, der gælder for ægtefæller, inddrages i betydeligt omfang ægtefællers retsforhold. Bogen afsluttes med retspolitiske afvejninger, hvor der stilles forslag til mulige reformer på kortere, middellangt og længere sigt.

Hovedvægten er lagt på dansk lovgivning og retspraksis, men der anlægges tillige et internationalt perspektiv. Lovgivning for samlevende af forskelligt eller af samme køn er bl.a. blevet indført i en række lande i Europa og i USA, Canada, Australien samt New Zealand.

Bogens forfatter, Ingrid Lund-Andersen, er lektor i familieret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.


Indholdsoversigt

Forord
Indledning - Fremstillingens emne. Metoder og kilder

Del 1. Ægteskab og samliv under forandring
Del 2. Formueforhold
Del 3. Forsørgelse og bidrag
Del 4. Aftaler
Del 5. Retspolitik

Summary
Fortegnelse over anvendte forkortelser
Litteraturfortegnelse
Domsregister
Stikordsregister

 
  © 2017 Jure AB