Prop. 2010/11:95 Moderniserande regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter
   
 
Titel:Prop. 2010/11:95 Moderniserande regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter
Utgivningsår:2011
Omfång:129 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011095
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:95
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Förslag om ändringar i svensk rätt med anledning av ett EU-direktiv om ändring av det s.k. finalitydirektivet (98/26/EG) och säkerhetsdirektivet (2002/47/EG).
De huvudsakliga ändringarna gäller
Finalitydirektivet: förekomsten av en systemoperatör (administratör) och samverkande system.
Säkerhetsdirektivet: tillkomsten av »kreditfordringar» (dvs. vissa penningfordringar) som säkerhetsobjekt.
 
  © 2017 Jure AB