Regeringens skrivelse 2010/11:114 Strategisk exportkontroll 2010
� krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:114 Strategisk exportkontroll 2010 � krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Utgivningsår:2011
Omfång:122 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011114
Serie:Propositioner nr. 2010/11:114
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken avseende krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2010. Skrivelsen innehåller också en redovisning av exporten av krigsmateriel under år 2010. Därtill beskrivs samarbetet inom EU och i andra internationella forum i frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla användningsområden.

 
  © 2017 Jure AB