KPMG Intresseföretag och joint ventures
� Vägledning i redovisningsfrågor
   
 
Titel:KPMG Intresseföretag och joint ventures � Vägledning i redovisningsfrågor
Utgivningsår:2001
Omfång:100 sid.
Förlag:KPMG
ISBN:9197322288
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 489 SEK exkl. moms

 

Boken ingår i skriftserien Vägledning i redovisningsfrågor och är baserad på Redovisningsrådets rekommendationer RR 13, Intresseföretag, och RR 14, Joint ventures. Rekommendationerna trädde i kraft den första januari 2001. Boken behandlar hur innehav i intresseföretag respektive joint ventures ska redovisas i koncernens resultat- och balansräkning samt hur de ska redovisas i de ägande företagens egen redovisning. Boken riktar sig till personer som är förtrogna med hur man upprättar koncernredovisninig men som vill lära sig hur man ska förfara då koncernen äger andelar i intresseföretag och joint ventures. Boken lämpar sig utmärkt väl för självstudier och innehåller många sifferexempel.
 
  © 2017 Jure AB