Udbud af offentlige kontrakter
   
 
Författare:Nielsen Ruth
Titel:Udbud af offentlige kontrakter
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:419 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757420722
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt , Utländsk rätt

Pris: 721 SEK exkl. moms

 

Denne bog handler om udbud af kontrakter vedrørende offentlige anskaffelser i Danmark, hvis regler om emnet
på afgørende måde er bestemt af EU-retten.

Der er tale om et dynamisk område i hastig udvikling. På EU-niveau blev der vedtaget et almindeligt direktiv om
udbud i 2004 (2004/18/EF ), der tilpassede udbudsreglerne til udviklingen på EU s indre marked, og en ændring
af kontroldirektiverne i 2007 (2007/66/EF ), der i Danmark er implementeret ved vedtagelse af kontrolloven, der
trådte i kraft den 1.7.2010. Lissabon-Traktaten trådte i kraft den 1.12.2009, hvilket i nogen grad placerede det
indre marked og dermed udbudsreglerne i en ny retlig kontekst.

Udbud af offentlige kontrakter, der nu foreligger i 4. reviderede udgave, giver en generel fremstilling af, hvad der
i lyset af EU-reglerne er gældende dansk udbudsret efter gennemførelsen af Lissabon-Traktaten og
kontrolloven.

De hovedspørgsmål, der undersøges, er hvilke frihedsgrader ordregivende myndigheder har til at bestemme, om
de vil indgå kontrakter, og til i givet fald at indgå kontrakter med hvem de vil, hvordan de vil og med det indhold
de vil, samt hvilken retsbeskyttelse aktuelle og potentielle tilbudsgivere har i denne forbindelse.

Forfatteren er professor, dr. jur. Ruth Nielsen, Juridisk Institut, CBS..

Indholdsfortegnelse:


Kapitel 1: Emne, problemer og retskilder

Kapitel 2: Almindelige principper

Kapitel 3: Ordregivere

Kapitel 4: Udbudsprocedurer

Kapitel 5: Udbudspligtige kontrakter

Kapitel 6: Koncession, in-house, OPP o.lign.

Kapitel 7: Udlicitering m.v.

Kapitel 8: Egnethedsvurdering og udvælgelse

Kapitel 9: Kontrakttildeling

Kapitel 10: Miljø- og sociale hensyn

Kapitel 11: Håndhævelse

Litteratur

Stikord
 
  © 2017 Jure AB