Prop. 2010/11:110 Ändrade kapitaltäckningsregler
   
 
Titel:Prop. 2010/11:110 Ändrade kapitaltäckningsregler
Utgivningsår:2011
Omfång:283 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011110
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:110
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 125 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till lagändringar som syftar till att genomföra två EU-direktiv om ändringar av reglerna om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag. Lagändringar föreslås framför allt i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar. De föreslagna lagändringarna rör främst regler om gränsvärden för stora exponeringar, värdepapperisering, kapitalbasen och samarbete mellan myndigheter i kritiska situationer.

Övervägande delen av lagförslagen föreslås träda i kraft den 30 juni 2011. I övrigt föreslås lagförslagen träda i kraft den 31 december 2011.
 
  © 2017 Jure AB