Prop. 2010/11:117 Godkännande av den reviderade STCW-konventionen
   
 
Titel:Prop. 2010/11:117 Godkännande av den reviderade STCW-konventionen
Utgivningsår:2011
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011117
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:117
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner 2010 års ändringar i den internationella konventionen om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning, den s.k. STCW-konventionen. I propositionen föreslås vidare att den svenska lagstiftningen anpassas till förändringar i konventionen när det gäller minsta tillåtna vilotid för vissa sjömän. Ändringarna föreslås i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB