Uppsägning av personliga skäl
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Uppsägning av personliga skäl
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:290 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139111528
Produkttyp:Inbunden
Serie:Aktuell juridik
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 536 SEK exkl. moms

 

Den som är anställd riskerar att bli uppsagd om han eller hon bryter mot någon av de skyldigheter som följer av anställningsavtalet. I anställningen har arbetstagaren åtagit sig att utföra vissa arbetsuppgifter, att följa ordningsregler, att respektera arbetsmiljöregler, att samarbeta och att vara lojal.

I boken Uppsägning av personliga skäl, som nu föreligger i en åttonde upplaga, behandlas de juridiska spelregler som gäller när en arbetsgivare vill säga upp ett anställningsavtal av skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen eller avskeda arbetstagaren. I den nya upplagan har ny rättspraxis inarbetats och samtliga kapitel uppdaterats.
 
  © 2017 Jure AB