Skadeserstatningsloven
� med kommentarer
   
 
Författare:Engstrøm Bjørn
Titel:Skadeserstatningsloven � med kommentarer
Utgivningsår:2010
Omfång:240 sid.
Förlag:Gyldendal Akademisk
ISBN:9788205397842
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Utländsk rätt

Pris: 825 SEK exkl. moms

 

Skadeserstatningsloven med kommentarer gir en redegjørelse for og tolkning av lovens enkelte bestemmelser.

Boken tar sikte på å være et hjelpemiddel for advokater, dommere og andre som arbeider med, eller får befatning med, erstatningsrettslige spørsmål.
Det er lagt vekt på å få med henvisninger til lovforarbeider, rettspraksis og annen litteratur slik at det blir lettere å finne frem til mer utdypende forklaringer og fremstillinger. Forfatteren setter loven i et historisk perspektiv, samt går igjennom begrepsdefinisjoner og hva som skjer når en sak har internasjonal tilknytning.

Skadeserstatningsloven er en oversiktlig og praktisk orientert kommentarutgave som også kan tjene som et hendig oppslagsverk.
 
  © 2017 Jure AB