Prop. 2010/11:97 Slutande av avtal vid internationella köp av varor
   
 
Titel:Prop. 2010/11:97 Slutande av avtal vid internationella köp av varor
Utgivningsår:2011
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011097
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:97
Ämnesord:Marknadsföring , Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Sverige säger nej till fortsatta nordiska särregler om avtal vid internationell varuhandel

Förslag om att Sverige ska återkalla sin reservation mot avtalsdelen (del II) i FN:s konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av internationella varor (CISG).
Förslaget innebär att Sverige kommer att ha gemensamma regler med flertalet handelsnationer.
De föreslagna ändringarna i lagen (1987:822) om internationella köp ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB