Prop. 2010/11:143 Lag om flygplatsavgifter
   
 
Titel:Prop. 2010/11:143 Lag om flygplatsavgifter
Utgivningsår:2011
Omfång:60 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011143
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:143
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Förslag till lag om flygplatsavgifter för att genomföra EU:s direktiv 2009/12/EG. Direktivets bestämmelser gäller endast den flyplats som har största passagerarmängden i landet, samt flygplatser där antalet resande årligen överstiger fem miljoner.
För Sveriges del är det endast Arlanda flygplatssom berörs.
 
  © 2017 Jure AB