IFRS i fickformat
� 2010
   
 
Titel:IFRS i fickformat � 2010
Anmärkning:PwC
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:80 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144070117
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 260 SEK exkl. moms

 

Denna skrift behandlar inte upplysningskraven i detalj; dessa återfinns i den av PwC utgivna IFRS disclosure checklist.

Innehållet i denna skrift är uppdelat i sex delar:

• Redovisningsregler och -principer

• Resultaträkning med noter

• Balansräkning med noter

• Koncernredovisning och separata finansiella rapporter

• Andra områden

• Branschspecifika frågor

Andra upplagan

 
  © 2017 Jure AB