Straffrätt
   
 
Författare:Borgeke Martin , Holmqvist Lena , Horned Owe , Träskman Per Ole , Wennberg Suzanne
Titel:Straffrätt
Utgivningsår:2001
Omfång:459 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:913900645X
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lagbokskommentaren
Ämnesord:Straffrätt

SLUT på förlag

 

Hela brottsbalken kommenteras kortfattat med inriktning på praktiska tillämpningsfrågor. Efter varje paragraf redovisas förarbeten, rättsfall och litteratur. Utöver brottsbalken kommenteras lagstiftningen om beräkning av strafftid, kriminalvård i anstalt, intensivövervakning med elektronisk kontroll och om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. Framställningen återger rättsläget per den 1 januari 2001.
 
  © 2017 Jure AB