1968 och därefter
� De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap
   
 
Författare:Modéer Kjell Å. , Sunnqvist Martin
Titel:1968 och därefter � De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap
Utgivningsår:2010
Omfång:252 sid.
Förlag:Museum Tusculanums Forlag
ISBN:9788763532433
Ämnesord:Rättshistoria

Pris: 399 SEK exkl. moms

 

Den Europæiske Union, globaliseringen samt stadig mere transparente nationalstater har i løbet af det seneste kvarte århundrede skabt en helt ny retslig geopolitik.

Den tidligere fremherskende harmonisering af Nordens retslige kulturer er gradvist erstattet af en retslig integration i forhold til EU. Denne bog handler således om den moderne retsvidenskabs historie og indeholder en række analyser af de kritiske retsteoriers betydning for nordisk retsvidenskab.

Artiklerne i bogen er skrevet ud fra et aktørperspektiv, ”oral history”. Nordiske seniorforskere beskriver her i en selvbiografisk form det retskulturelle klima i Norden i årene omkring 1968, sådan som de selv oplevede det. Bogens bidrag er derfor meget personlige og viser hvordan de relevante aktører forholdt sig til eksempelvis retsdogmatik og retspositivisme – hvordan de tænkte, levede og reagerede.

Bogen bygger på det tværvidenskabelige, nordiske forskningsprojekt Nordens rättsliga kartor i förändring.

Kjell Å Modéer, professor emeritus ved Juridiska institutionen, Lunds universitet.

Martin Sunnqvist, doktorand ved Juridiska institutionen, Lunds universitet.

 
  © 2017 Jure AB