Aktieägaravtal i praktiken
   
 
Författare:Ramberg Christina
Titel:Aktieägaravtal i praktiken
Utgivningsår:2011
Omfång:201 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139205975
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 450 SEK exkl. moms

 

Denna bok behandlar aktieägaravtal med utgångspunkt i avtalsrätten. Den ger praktisk vägledning för den som utformar aktieägaravtal och för den som är inblandad i tvister mellan aktieägaravtalsparter, t.ex. rörande
– olika typer av inlösen- och värderingsklausuler
– tolkning av aktieägaravtal
– avtalstid och uppsägning
– påföljder vid brott mot aktieägaravtal
– oskäliga villkor i aktieägaravtal
– problemen med flerpartsprocesser
– anställda som parter i aktieägaravtal.
 
  © 2017 Jure AB