Hardshipklausuler
   
 
Författare:Bruserud Herman
Titel:Hardshipklausuler
Utgivningsår:2010
Omfång:482 sid.
Förlag:Fagbokforlaget
ISBN:9788245010275
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 1290 SEK exkl. moms

 

Boken Hardshipklausuler inneholder en grundig analyse av konsekvensene av å inkorporere slike klausuler i kontrakter underlagt norsk rett. Analysens hovedformål er å undersøke om klausulene er egnet til å oppfylle de formål som de må antas å være bærere av. Hovedvekten i fremstillingen er derfor lagt på en sammenligning med – og forholdet til – bakgrunnsrettens regulering av betydningen av endrede oppfyllelsesomstendigheter. Av bakgrunnsrettens rettsgrunnlag er det særlig erstatningsansvarsreguleringer, læren om bristende forutsetninger, avtaleloven § 36, og adgangen til å kreve naturaloppfyllelse som får oppmerksomhet.

Hardshipklausuler skiller seg på mange måter fra bakgrunnsrettens rettsgrunnlag – både på rettsfakta- og rettsvirkningssiden. Klausultypen har tidligere i liten grad vært analysert i norsk og nordisk rett. Fremstillingen tar derfor utgangspunkt i bredt utformede hardshipklausuler og fokuserer på de mest praktiske grenseflatene mellom klausulene og bakgrunnsrettens mest generelle rettsgrunnlag. Dermed får man en bredt anlagt analyse av klausulene i en norsk rettslig kontekst, men også et nytt lys på mange av bakgrunnsrettens tradisjonelle rettsgrunnlag.

 
  © 2017 Jure AB