Upphandling i investeringsprojekt
   
 
Författare:Albåge Roland , Bennhult Lars , Gunnarzon Roland
Titel:Upphandling i investeringsprojekt
Utgivningsår:2011
Omfång:190 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173334495
Ämnesord:Organisation och ledarskap , Ekonomi , Marknadsrätt

Pris: 689 SEK exkl. moms

 

Betydande resurser engageras i projekt genom upphandling. Valet av genomförandeform (entreprenadform och ersättningsform) styr de grundläggande projektmålen, objektets utformning och funktion (omfattning), tid, kostnad samt kvalitet och miljö. ”Upphandling i investeringsprojekt” ger en systematisk genomgång av vanliga genomförandeformer för investeringsprojekt och fokuserar ur ett beställarperspektiv på viktiga parametrar att ta hänsyn till vid upphandlingen. Den vänder sig till alla som arbetar med projektledning, främst till den som medverkar i upphandlingsarbete. Boken täcker de områden som en projektledare och/eller upphandlingsledare bör behärska för att på ett professionellt sätt genomföra upphandlingen.

 
  © 2017 Jure AB