Lærebog i erstatningsret
   
 
Författare:von Eyben Bo , Isager Helle
Titel:Lærebog i erstatningsret
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:511 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757424539
Ämnesord:Skadeståndsrätt

SLUT på förlag

 

Bogen er ajourført i forhold til gældende retspraksis, lovgivning og litteratur, og giver læseren en solid indførsel i erstatningsret. Bogen er målrettet jurastudiet, men kan selvfølgelig ligeledes benyttes på andre studier med en juridisk profil.

Eftersom der ikke som sådan eksisterer andre (ajourførte) fremstillinger af de almindelige erstatningsretlige regler, er det ligeledes tilstræbt, at sammensætte en udførlig fremstilling, der også vil appellere til praktikeren. Det bliver derfor svært at undgå, at bogen bliver af et vist omfang - særligt grundet den stadigt mere omfattende lovregulering på området.

Indholdsoversigt

Forord

Fortegnelse over anvendte - gennemgående - forkortelser

Kapitel 1. Grundbegreber og afgrænsning

Kapitel 2. Erstatningsreglernes udvikling og funktion

Kapitel 3. Objektive betingelser for pålæggelse af erstatningsansvar

Kapitel 4. Culpa

Kapitel 5. Børns erstatningsretlige stilling

Kapitel 6. Arbejdsgiverens ansvar for ansatte og disses eget ansvar

Kapitel 7. Objektivt ansvar

Kapitel 8. Ansvar for motorkøretøjer

Kapitel 9. Ansvar for skader voldt af dyr

Kapitel 10. Miljøskader

Kapitel 11. Anden lovgivning om skærpet erstatningsansvar

Kapitel 12. Årsagsforbindelse og adækvans

Kapitel 13. Skade og erstatning

Kapitel 14. Særlige erstatningsordninger

Kapitel 15. Skadelidtes medvirken

Kapitel 16. Flere erstatningsansvarlige

Kapitel 17. Erstatning for skade, der er dækket af forsikring

Kapitel 18. Den almindelige lempelsesregel

Kapitel 19. Erstatningskravet

Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB