Reklam
� förståelse och förnyelse
   
 
Författare:Rosengren Sara , Sjödin Henrik
Titel:Reklam � förståelse och förnyelse
Utgivningsår:2011
Omfång:239 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147090082
Ämnesord:Marknadsföring

Pris: 267 SEK exkl. moms

 

Reklamen är sig inte längre lik. De senaste tjugo åren har utbudet av reklam i svenska medier fördubblats. Traditionella massmedier får konkurrens av nya kommunikationskanaler som nischade webbplatser och sociala medier. Evenemang, sponsring och produktplacering blir allt vanligare. Reklam kan idag lika gärna vara en installation eller ett webbtest som en filmsnutt på tv. Förändringarna är betydelsefulla. Reklam berör fler individer och har större inflytande än någonsin. För dagens marknadsförare innebär det att man måste kunna sätta den egna kommunikationen i ett större sammanhang eftersom den påverkar inte bara det egna företaget utan också människors vardag och samhället i stort.

Denna bok ger verktyg för att förstå och hantera dagens och morgondagens reklam. Författarna belyser forskning om reklam ur tre olika perspektiv som tillsammans bidrar till en fördjupad reklamförståelse: affärsperspektivet, vardagsperspektivet och samhällsperspektivet. Målet är att ge läsaren den kunskapsbas som behövs för att möta de utmaningar som reklamutvecklingen för med sig och att uppmuntra till reflektion kring reklamförnyelse.
 
  © 2017 Jure AB