Affärsjuridiska uppsatser 2010/2011
   
 
Titel:Affärsjuridiska uppsatser 2010/2011
Utgivningsår:2011
Omfång:329 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787977
Typ av verk:Examensarbete
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 398 SEK exkl. moms

 

Advokatfirman Vinge KBs Stipendiefond har till följande tilldelat stipendium för utmärkta examensarbeten inom det affärsjuridiska området år 2011:


• Skiljemäns uppdragsöverskridande och handläggningsfel. En analys med utgångspunkt i klandrade skiljedomar under perioden 1999–2009/Niklas Elofsson
• Det utökade skyddet för väl ansedda varumärken inom unionen – Anseendeskyddets innebörd samt berättigande faktorer för dess tillämpning/Oskar Ljungholm
• Integrationsklausulen – Rättsverkan och funktion i svensk och angloamerikansk rätt/Jenny Nilsson
• Centre of main interests. Något om platsen för ett koncernbolags huvudsakliga intressen vid gränsöverskridande insolvens inom EU/Anna Sandlund
 
  © 2017 Jure AB