Prop. 2011/12:26 Värdering till verkligt värde
   
 
Titel:Prop. 2011/12:26 Värdering till verkligt värde
Utgivningsår:2011
Omfång:29 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112026
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:26
Ämnesord:Ekonomi , Immaterialrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att vissa bestämmelser om värdering av materiella och immateriella tillgångar till verkligt värde, som ännu inte har fått tillämpas, upphävs.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.
 
  © 2017 Jure AB