Franchisejuridik
   
 
Författare:Sohlberg Stig
Titel:Franchisejuridik
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:128 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139007065
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

Franchising som samverkansform är på stark frammarsch i Sverige. Tyngdpunkten i denna bok ligger på kontraktet och vad det bör innehålla: parterna, franchisegivarens åtaganden, sekretess, lojalitet, konkurrens och ordningsregler m.m. Från första januari 2001 har vi fått ett nytt gruppundantag för alla vertikala samarbetsavtal, däribland franchising. Detta har föranlett en omfattande omarbetning av boken jämfört med den andra upplagan.

Stig Sohlberg är advokat och var med vid starten av Svenska Franchiseföreningen som dess förste ordförande och var verkställande ledamot 1978-99. Han var även expert i den statliga Franchiseutredningen 1986-87.
 
  © 2017 Jure AB