Hindringsfritak
� Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27
   
 
Författare:Mikelsen Anders
Titel:Hindringsfritak � Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27
Anmärkning:Reglene om erstatningsansvar ved kontraktsbrudd er en sentral del av norsk kontraktsrett.
Utgivningsår:2011
Omfång:302 sid.
Förlag:Gyldendal
ISBN:9788205415270
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 877 SEK exkl. moms

 

Denne boken tar utgangspunkt i en analyse av ansvarsreguleringen i kjøpsloven § 27 og den internasjonale regelen i CISG artikkel 79. Boken illustrerer hvilken stor betydning de internasjonale rettskilder kan ha for innholdet i norsk kontraktsrett, og viser at regelen i kjøpsloven § 27 snarere bør betegnes som et hindringsfritak enn et kontrollansvar.

”Hindringsfritak – Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27” er basert på Anders B. Mikelsens ph.d.-avhandling fra 2010. Han arbeider i dag som advokat i Kvale Advokatfirma DA.
 
  © 2017 Jure AB