SOU 2011:78 Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet
   
 
Titel:SOU 2011:78 Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet
Utgivningsår:2011
Omfång:131 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236567
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:78
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Riksbanken ska samordna hanteringen av hot mot betalningssystemet

Det svenska betalningssystemet omsätter ca 1 300 miljarder kronor varje dag. Det flesta betalningarna görs genom elektroniska överföringar via el, tele och IT. Krisberedskapen inom den finansiella sektorn hanteras i dag av flera olika myndigheter i samverkan med privata aktörer, men något samordningsansvar existerar inte.
Föreslår därför att Riksbanken ska ha det samordnande ansvaret för krisberedskapen i det centrala betalningssystemet med stöd av en ny lag. En av Riksbankens uppgifter blir att genomföra en årlig risk- och sårbarhetsanalys.
De grundläggande säkerhetskraven som ska uppnås vid allvarliga tekniska störningar eller avbrott är:

Alla transaktioner ska kunna avvecklas senast under pågående bankdag.
Återgång till ordinare drift eller övergång till reservsystem ska ske senast inom två timmar.
En alternativplanering ska tillgripas för att prioritera de viktigaste transaktionerna om krisen blir mer långvarig.
Principer och metoder för att identifiera de viktigaste transaktionerna vid en kris ska utvecklas.

Särskild utredare: Åke Pettersson

 
  © 2017 Jure AB