Skatteförfarande och skattebrott
   
 
Författare:Almgren Karin , Leidhammar Börje , Walterson Frank
Titel:Skatteförfarande och skattebrott
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:587 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139006980
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lagbokskommentaren
Ämnesord:Skatterätt , Straffrätt

SLUT på förlag

 

I denna lagbokskommentar behandlas förfarandereglerna på skatteområdet och reglerna om skattebrott med en sammanställning av relevanta förarbeten samt hänvisning till praxis och litteratur under varje paragraf. Bland de kommenterade författningarna kan bl.a. nämnas taxeringslagen, skattebetalningslagen, skattebrottslagen, lagen mot skatteflykt och lagen om förhandsbesked i skattefrågor. Denna tredje upplaga är uppdaterad per den 1 januari 2001.

Karin Almgren är regeringsråd, Börje Leidhammar är skattejurist vid Ernst & Young och adj. professor vid Karlstads universitet och Frank Walterston är ämnesråd vid finansdepartementet.
 
  © 2017 Jure AB