Artikelsamling 2011
   
 
Titel:Artikelsamling 2011
Utgivningsår:2011
Omfång:294 sid.
Förlag:Svensk IdrottsJuridisk Förening
ISBN:9789186323288
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Idrottsjuridisk skriftserie nr. 16
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 341 SEK exkl. moms

 

20 artiklar som berör idrott och juridik utifrån olika rättsliga områden!

Svensk IdrottsJuridisk Förening, som för närvarande har cirka 400 medlemmar i ett etablerat nätverk av idrottskunniga jurister och andra intresserade, har till ändamål att på olika sätt verka för att kunskapen inom olika rättsområden fördjupas och breddas.

Föreningen har nära kontakt med RF och samarbetar med Studieförbundet SISU-Idrottsutbildarna. Föreningen har även utbyte med motsvarande föreningar i de andra nordiska länderna. Förutom det stora nätverk som etablerats genom föreningen, bidrar föreningen varje år med utgivning av en årsskrift/artikelsamling.
 
  © 2017 Jure AB