Libers lagtexter
� för juridiska introduktions- och översiktskurser
   
 
Författare:Ek Andreas La Torre , Persson Mats
Titel:Libers lagtexter � för juridiska introduktions- och översiktskurser
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:430 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147097654
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

SLUT på förlag

 

Boken är en lagtextsamling med urval av gällande lag, som är relevant för introducerande kurser i juridik. Lagtextsamlingen innehåller även referat från viktigare juridiska avgöranden i svenska juridiska instanser, företrädesvis Högsta domstolen och Regeringsrätten.

Till boken hör omfattande och pedagogiska register för såväl rättsfall som juridiska begrepp. Den har också flera förteckningar inledningsvis, kronologiska, och ämnesuppdelade, som möjliggör en enklare förståelse för lagstiftningens sammanhang.

Lagtextsamlingen vänder sig till studenter på juridiska introduktionskurser vid såväl juristutbildningar som fristående utbildningar inom juridik.
 
  © 2017 Jure AB