Ersättningar i köprätten
� särskilt om skadeståndsberäkning
   
 
Författare:Herre Johnny
Titel:Ersättningar i köprätten � särskilt om skadeståndsberäkning
Utgivningsår:1996
Omfång:762 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9175987619
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Mercurius nr. 4
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Skadeståndsrätt

SLUT på förlag

 

Efter ett kontraktsbrott kan det uppkomma en mängd svåra problem. Ett av dessa är hur skadeståndet skall beräknas. Utgångspunkten är generellt enkel - den skadelidande skall genom skadeståndet försättas i samma situation som om avtalet fullgjorts på riktigt sätt. Begränsningarna är emellertid många. Vid beräkningen av skadeståndet uppkommer ett antal frågor som besvaras i boken, t.ex.:
Vilka krav på skadebegränsande åtgärder kan ställas?
När föreligger adekvat kausalitet för en viss skada?
Vad är en täckningstransaktion och vilka krav kan ställas på en sådan?
När föreligger rätt till ersättning för utebliven vinst?
Skall förlusten anses vara direkt eller indirekt förlust?
Skadeståndets beräkning och begränsning är det huvudsakliga undersökningsobjektet i boken.
 
  © 2017 Jure AB