Borgenärsskydd och specialitet
� om identitet, individuell bestämning och individualisering som förutsättningar för borgenärsskydd vid anspråk som har uppstått och fått sitt innehåll med borgenärens samtycke
   
 
Författare:Zackariasson Laila
Titel:Borgenärsskydd och specialitet � om identitet, individuell bestämning och individualisering som förutsättningar för borgenärsskydd vid anspråk som har uppstått och fått sitt innehåll med borgenärens samtycke
Utgivningsår:2012
Omfång:761 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788073
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 121
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 698 SEK exkl. moms

 

Bokpresentation
Den sakrättsliga specialitetsprincipen har aldrig tidigare ägnats en monografisk undersökning i svensk rättsvetenskaplig forskning. I denna bok genomförs en analys av specialitetsprincipens innebörd inom ramen för svensk reglering om borgenärsskydd. Nya frågor och nya svar presenteras. Som en del av utredningen underställs även traditionsprincipen och andra principer om krav på sakrättsliga moment en förnyad analys, med andra resultat än de som hittills har frambringats i den rättsvetenskapliga diskussionen.

Rättsförhållanden som behandlas är framför allt sådana som traditionellt brukar omtalas i termer av köp, säkerhetsöverlåtelse eller panträttsupplåtelse. Härutöver omfattar boken en noggrann undersökning av rättsförhållanden vid deposition, konsignation, återtagandeförbehåll, fullmakt och kommission. Författarens målsättning är att bidra till en precisering av gränserna för en kontrahents prioritet i förhållande till sin medkontrahents allmänna borgenärer.

Fokus ligger på frågan i vilken utsträckning identitet, individuell bestämning och individualisering utgör förutsättningar för ett anspråks borgenärsskydd. Efter hand framträder en utvecklad bild av specialitetsprincipens innebörd.
Boken är en rättsvetenskaplig monografi men riktar sig även till praktiskt verksamma jurister med intresse för sakrättsliga frågor.

Författarpresentation:
Laila Zackariasson är professor i civilrätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.
 
  © 2017 Jure AB