International Arbitration
� Law and Practice
   
 
Författare:Rubino-Sammartano Mauro
Titel:International Arbitration � Law and Practice
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:1058 sid.
Förlag:Kluwer
ISBN:9041114254
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Processrätt

Pris: 2520 SEK exkl. moms

 

Detta är den andra utvidgade och reviderade upplagan av Professor Rubino-Sammartanos referensverk inom den internationella skiljemannarätten. Olika länders rättsregler på området har på ett förvånande sätt utvecklats åt samma håll vilket gjort att man idag verkligen kan tala om internationella skiljeförfaranden.

Bland nyheterna i denna andra upplaga kan nämnas bl.a. nya kapitel om skiljeförfarande enligt UNCITRAL:s regler, erkännande och verkställighet av skiljedomar enligt New York-konventionen, Brysselkonventionen och skiljeförfarande samt obstruktion. Dessutom har mycket material tillkommit rörande förfaranden mellan en stat och ett privaträttsligt subjekt.

Innehållsförteckning:
1. Arbitration and Alternative Disputes Resolution. 2. Nationality of Arbitration. 3. The Sources of International Arbitration Law. 4. Arbitration Under the Washington Convention. 5. Arbitration Under the Algiers Declaration (The Iran–U.S. Claims Tribunal). 6. International Arbitration Law. 7. International Public Law Arbitration. 8. Arbitration of Commercial Disputes Between a State and a Private Party. 9. Disputes Capable of Arbitration and Arbitral Remedies. 10. The Arbitration Agreement. 11. The Parties to Arbitration – Capacity to Submit to Arbitration. 12. The Arbitrator. 13. The Role of the Courts of Arbitration. 14. The Role of State Courts Aiding Arbitration. 15. Substantive Law. 16. Ex bono et aequo Decisions and amiable compositeur. 17. Applicable Procedural Law. 18. Arbitration and Public Policy. 19. Arbitration, EU Law, the Brussels Convention and Arbitration. 20. Speed in Arbitration. 21. Documents Only Arbitration. 22. The Venue of the Proceedings. 23. Preliminary Issues and Initial Stage. 24. Interlocutory In junctions. 25. The Evidence Stage and the Final Stage. 26. Breach of Due Process. 27. The Award. 28. Costs, Interest and Higher Damages. 29. UNCITRAL Arbitration. 30. Filing and Notification of the Award. 31. Challenges of Awards. 32. Enforcement in the State of Origin. 33. Enforcement and Recognition in Other States. 34. Recognition and Enforcement Under the New York Convention. 35. The Continual Search for Improvements.
 
  © 2017 Jure AB