Rättsfall i straffrätt
   
 
Författare:Norée Annika
Titel:Rättsfall i straffrätt
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:327 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139206330
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 295 SEK exkl. moms

 

Denna samling rättsfall är i första hand avsedd för undervisningen i straffrätt på juristlinjen, men den kan också vara till nytta för andra än blivande jurister, till exempel polisaspiranter. Fallen belyser grundläggande regler om brott och straff och besvarar flera praktiskt betydelsefulla rättsfrågor i brottmål.
Avgörande för urvalet har framför allt varit fallens lämplighet som underlag för undervisningen. Av det skälet ingår inte bara vägledande avgöranden från Högsta domstolen utan även fall som stannat i hovrätten.
I denna tredje upplaga ingår flera uppmärksammade fall från senare tid, däribland Straffansvar vid rus och Mefedronmålet.
 
  © 2017 Jure AB