Aktiebolagsrätt
� Fördjupning och komparativ belysning
   
 
Författare:Dotevall Rolf
Titel:Aktiebolagsrätt � Fördjupning och komparativ belysning
Utgivningsår:2015
Omfång:570 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016342
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 208
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 1596 SEK exkl. moms

 

Denna bok ger en fördjupad inblick i de aktiebolagsrättsliga reglerna. Tyngdpunkten ligger i den svenska aktiebolagsrätten men boken innehåller även omfattande komparativa inslag där framför allt amerikansk, engelsk, fransk och tysk bolagsrätt uppmärksammas.

I boken behandlas bl.a. frågor som rör aktiebolagets bildande och upphörande, kompetensfördelningen mellan bolagsorganen, organledamots plikter, koncern, föryttringsbegränsningar, finansieringen av verksamheten, skyddet för bolagets borgenärer, låneförbudet, fusion, tvångsinlösen av aktier samt ansvarsfrågor.

Boken berör också frågor om lagval och jurisdiktion. Syftet är att boken ska utgöra ett hjälpmedel för praktiker men även användas i den akademiska undervisningen.
 
  © 2017 Jure AB