TemaNord 2011:562 Parental leave, childcare and gender equality in the Nordic countries
� Föräldraledighet, barnomsorg och jämställdhet i de nordiska länderna
   
 
Titel:TemaNord 2011:562 Parental leave, childcare and gender equality in the Nordic countries � Föräldraledighet, barnomsorg och jämställdhet i de nordiska länderna
Utgivningsår:2011
Omfång:180 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789289322782
Serie:TemaNord nr. 2011:256
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 492 SEK exkl. moms

 

Har kravet på jämställdhet mellan män och kvinnor gått ut över barnen?

Denna fråga ställs då och då ställs frågan i den offentliga debatten. Frågan gäller i synnerhet den utbyggda barnomsorgen och systemet med delad föräldraledighet. Här ges en översikt över den politiska utvecklingen och utvecklingen av lagstiftningen inom föräldraledighet och barnomsorg i Norden. Dessutom beskrivs forskning om de nordiska barnens situation och deras välbefinnande i ett internationellt perspektiv.
 
  © 2017 Jure AB