SOU 2012:10 Läsarnas marknad, marknadens läsare
� En forskningsantologi
   
 
Titel:SOU 2012:10 Läsarnas marknad, marknadens läsare � En forskningsantologi
Anmärkning:Litteraturutredningen i samarbete med Nordicom
Utgivningsår:2012
Omfång:380 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236932
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:10
Ämnesord:Marknadsföring

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Unga pojkar läser allt mindre och allt sämre - kan Zlatan vända trenden?

Mångfacetterad antologi med bidrag från forskare inom skilda discipliner, som förenar perspektiv från samhällsvetenskap och humaniora. Medie- och läsvanor, läsförmåga samt bok- och mediemarknaden i stort är centrala teman.


Följande bidrag ingår:

Några inledande ord i spåren av tidigare utredningar: Om förändrade medielandskap, läsning och kulturpolitik av Ulla Carlsson

Läsarnas marknad, marknadens läsare: Reflektioner över litteraturens materiella villkor av Ann Steiner

Bokläsning i skiftet mellan traditionella och digitala medier av Lars Höglund

Hur 15-åringars läsning förändrats mellan 2000 och 2009: Resultat från PISA-undersökningarna av Monica Rosén

Att hantera kunskap och information i den digitala samtiden av Olof Sundin

Om värdet av att läsa skönlitteratur av Lisbeth Larsson

Läsning i skolan – och läsning i den högre skolan av Magnus Persson

Bokläsning i överflödssamhället – ett konsumtionsperspektiv av Pamela Schultz Nybacka

Med livet som insats: Om bokprat på internet av Petra Söderlund

Litteraturkritikens betydelse av Per Rydén
Det globala översättningsfältet och den svenska översättningsmarknaden av Yvonne Lindqvist

Svensk skönlitteratur i världsperspektiv av Johan Svedjedal

Boken som medium av Pelle Snickars

Boken, författare och läsaren – en upphovsrättslig reflektion av Katarina Renman Claesson

Boken, berättelsen och pengarna i den digitala tidsåldern av Patrik Wikström

Ökad integration och koncentration: Den svenska bokmarknaden i förändring av Staffan Sundin

Dragonball, LasseMaja och Twilight: Utgivningen av barn- och ungdomslitteratur i Sverige 2001–2010 av Åsa Warnqvist

A Very Special Trade? Or Just Like Other Media? Characteristics of the International Book Industry av Helge Rønning & Tore Slaatta
 
  © 2017 Jure AB