Prop. 2011/12:111 Ansvarsförsäkring vid sjötransporter
   
 
Titel:Prop. 2011/12:111 Ansvarsförsäkring vid sjötransporter
Utgivningsår:2012
Omfång:90 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112111
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:111
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Försäkringsrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB