Prop. 2011/12:97 Bemyndiganden i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och barlastvattenlagen (2009:1165)
   
 
Titel:Prop. 2011/12:97 Bemyndiganden i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och barlastvattenlagen (2009:1165)
Utgivningsår:2012
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112097
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:97
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och barlastvattenlagen (2009:1165). När det gäller fartygssäkerhetslagen innebär förslaget att det införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om undantag från ett i lagen föreskrivet krav på viss kost till de ombordanställda.

I fråga om barlastvattenlagen avser ändringen ett bemyndigande som ger regeringen rätt att meddela föreskrifter om krav på hantering av barlastvatten.

Ändringen i fartygssäkerhetslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Ändringen i barlastvattenlagen är avhängig ikraftträdandet av den så kallade barlastvattenkonventionen som genomförs genom bland annat lagen. Eftersom det ännu är okänt vid vilken tidpunkt barlastvattenkonventionen kommer att träda i kraft och barlastvattenlagen därmed träder i kraft den dag regeringen bestämmer, kommer den föreslagna ändringen i barlastvattenlagen att träda i kraft vid samma tidpunkt.
 
  © 2017 Jure AB