Obeståndsrätt II
   
 
Författare:Smedman Peter
Titel:Obeståndsrätt II
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:290 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139007006
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lagbokskommentaren
Ämnesord:Insolvensrätt

SLUT på förlag

 

I denna lagbokskommentar kommenteras konkurslagen, lagen om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land, lagen om företagsrekonstruktion, skuldsaneringslagen och lönegarantilagen med en sammanställning av relevanta förarbeten samt hänvisning till praxis och litteratur under varje paragraf. Denna tredje upplaga är uppdaterad per den 1 januari 2001. Övrig relevant lagtext på området återges på ett systematiskt sätt efter den kommenterade lagstiftningen.

Peter Smedman, tidigare VD för Ackordcentralen, driver numera ett eget företag specialiserat på obeståndsfrågor.
 
  © 2017 Jure AB