Det nya Skatteförfarandet
   
 
Författare:Andersson Lennart , Svensson Ulf Bokelund
Titel:Det nya Skatteförfarandet
Utgivningsår:2012
Omfång:201 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789170277689
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 396 SEK exkl. moms

 

En helt ny och modern lag – Skatteförfarandelagen – ersätter en rad gamla lagregler. Det blir många förenklingar, men kanske framför allt, många intressanta nyheter.

I boken har vi sammanfattat det nya reglerna så att du slipper läsa 71 kapitel och 1 300 sidor lagtext.

Fyra deklarationstidpunkter för juridiska personer, slopat byråanstånd, momsredovisning bara i skattedeklarationer (26 februari för årsmoms), ändrade regler om deklarationsombud, mildare skattetilläggsregler, generösare regler om anstånd med skattebetalning, mm mm.

De nya reglerna innebär stora förändringar för företagen och kanske allra mest för redovisnings- och revisionsbyråerna.

•Den nya skatteförfarandelagen
•Ändrade och slopade lagregler
•Deklarationsombud – flera ombud per kund och ombud även för inkomstdeklarationer
•Fyra deklarationstillfällen för juridiska personer
•Slopat byråanstånd för juridiska personer
•Helårsmoms i skattedeklaration 26 februari osv
•Slopad F-skattsedel
•Mildare skattetilläggsregler
•Lättare att få anstånd med skattebetalning
•Förenklad ränteberäkning på skattekontot
•Generösare ersättning vid rättsprocesser
•Ändrade uttryck och begrepp
•Ikraftträdanden för de olika delförslagen
 
  © 2017 Jure AB