Konkurrensrätt
   
 
Författare:Ulriksson Magnus
Titel:Konkurrensrätt
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:519 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:913900774X
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lagbokskommentaren
Ämnesord:Marknadsrätt

SLUT på förlag

 

I denna lagbokskommentar kommenteras konkurrenslagen och därtill hörande lagstiftning med en sammanställning av samtliga förarbeten samt hänvisning till centrala rättsfall från EG-domstolen, Förstainstansrätten och Marknadsdomstolen under varje paragraf. Denna fjärde upplaga är uppdaterad per den 1 januari 2001. Som bilagor i boken återfinns Konkurrensverkets föreskrifter och allmänna råd, artiklarna 81 och 82 EG samt rådets förordning nr. 17/62 om tillämpning av artiklarna 85 och 86 (numera 81 och 82 EG), liksom rådets förordning 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer med ändringar fr.o.m. den 1 mars 1998.

Magnus Ulriksson är byråchef vid Konkurrensverkets rättssekretariat.
 
  © 2017 Jure AB