Legal Stagings
� The Visualization, Medialization and Ritualization of Law in Language, Literature, Media, Art and Architecture
   
 
Författare:Modéer Kjell Å. , Sunnqvist Martin
Titel:Legal Stagings � The Visualization, Medialization and Ritualization of Law in Language, Literature, Media, Art and Architecture
Utgivningsår:2012
Omfång:302 sid.
Förlag:Museum Tusculanums Forlag
ISBN:9788763531610
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Rättshistoria

Pris: 550 SEK exkl. moms

 

Samtidig med at nutidens moderne samfund i stigende grad bliver afhængige af visuelle udtryk, er nye tendenser inden for kulturstudier begyndt at undersøge og diskutere, hvordan visuelle repræsentationer påvirker vores opfattelse af samfundet og dets institutioner. Mens lovgivning og juridisk tænkning i vid udstrækning er blevet formet og præget af en tekstligt funderet tradition – lovgivning, forberedelsesmateriale, domsafgørelser er næsten uden undtagelse manifesteret i tekster – giver et visuelt perspektiv mulighed for at forstå dette felt på en helt ny måde.

Legal Stagings er skrevet af jurister og forskere, der arbejder inden for en bred vifte af områder, og giver et indblik i forskellige former for iscenesættelse og visuel repræsentation af lovgivningen på tværs af en række forskellige discipliner og genrer, herunder arkitektur, teater, retssalskunst og portrættering, film, litteratur og journalistik.

Med udgangspunkt i kontekstuelle og komparative metoder i mødet mellem jura og visuel kultur kombinerer værkets bidragydere teoretiske tilgange til juraens visuelle udtryk med praktiske erfaringer. På denne måde viser de, hvordan jura og lovgivning er meget mere end blot loven i ord og handling. Juraen er en del af en visuel kultur og bidrager til denne, samtidig med at loven analyseres, kritiseres og opretholdes af netop den visuelle kultur.

Bidragydere: Kjell Å Modéer, Peter Wahlgren, Hanne Petersen, Khaled D. Ramadan, Lynda Nead, Dag Michaelsen, Cecilie Schjatvet, Leif Dahlberg, Rainer Maria Kiesow, Pia Letto-Vanamo, Leslie Moran, Eva Löfgren, Lisbeth Fullu Skyberg og Martin Sunnqvist.

Kjell Å Modéer er professor emeritus ved Lunds universitet.

Martin Sunnqvist er jur.lic. og ansat ved Det Juridiske Fakultet, Lunds universitet. Kontakt: Martin.Sunnqvist@jur.lu.se
 
  © 2017 Jure AB