Arbetsrättslig avtalsrätt
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Arbetsrättslig avtalsrätt
Utgivningsår:2012
Omfång:117 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139112617
Ämnesord:Arbetsrätt

SLUT på förlag

 

Arbetsmarknadens olika relationer regleras genom avtal. Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare finns ett anställningsavtal. Kollektivavtal styr i stor utsträckning anställnings- och arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden och relationen mellan arbetsgivare och facklig organisation.
I grunden gäller vår allmänna avtalslag för dessa arbetsmarknadsöverenskommelser. Detta innebär att avtalslagens regler om slutande av avtal, fullmakt, avtals ogiltighet och jämkning av avtal gäller beträffande anställningsavtal och avtal om avveckling av anställning. Dessa regler gäller också i princip beträffande kollektivavtal, dock med tillägget att kollektivavtal måste vara skriftliga.
I boken Arbetsrättslig avtalsrätt behandlas alla de olika avtalsrättsliga spelregler som måste beaktas vid träffande och tillämpning av avtal på arbetsmarknaden.
 
  © 2017 Jure AB