Vänbok till Sten Heckscher
   
 
Titel:Vänbok till Sten Heckscher
Utgivningsår:2012
Omfång:391 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788202
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter

Pris: 700 SEK exkl. moms

 

Trettiofem författare hedrar Sten Heckscher på 70-årsdagen med denna vänbok. Medverkande författare: Alec Aalto, Erland Aspelin, Martin Borgeke, Nils-Gunnar Billinger, Susanne Billum, Percy Bratt, Thomas Bull, Anders Danielsson, Anders Eka, K-G Ekeberg, Laila Freivalds, Pekka Hallberg, Johan Hirschfeldt, Nils Jareborg, Henrik Jermsten, Göran Lambertz, Stefan Lindskog, Mats Melin, Johan Munck, Tommy Möller, Tomas Nilsson, Anne Ramberg, Thomas Rolén, Leif Sevón, Fredrik Sterzel, Stefan Strömberg, Kristina Ståhl, Bengt Svenson, Daniel Tarschys, Per-Ole Träskman, Sven Unger, Dag Victor, Bertil Wennberg, Fredrik Wersäll, Ola Wiklund.

Innehåll:

Förord

Alec Aalto
EU och rättsstatens värden – några reflektioner

Erland Aspelin
Bygglov för konstverk

Nils Gunnar Billinger
Att förbereda ett regeringsskifte
eller Hur man bereder skinnet innan björnen är skjuten

Susanne Billum
Från trött Regeringsrätt till pigg Högsta
förvaltningsdomstol

Martin Borgeke
Nytt straffsystem då och nu

Percy Bratt
Mänskliga rättigheter och juridisk metod

Thomas Bull
Vem axlar Europadomstolens börda?
Europarätten som ett gemensamt ansvar

Anders Danielsson
Efter 11 september 2001
Tankar och reflektioner kring terrorhotet och
Säkerhetspolisens uppdrag

Anders Eka
Det blev ingen författningsdomstol

K-G Ekeberg
Yes Minister!
Några glimtar från livet i regeringskansliet

Laila Freivalds
Columbi ägg
– en tredje anställningsform inom scenkonsten
(– till glädje för bl.a. en operaälskare)

Pekka Hallberg
Historiens vingslag
– förvaltningrättsskipningens rötter i Finland

Johan Hirschfeldt
Värderingar, domaren och ett abortavtal

Nils Jareborg
Hammett, Big-Dog och straffrätten

Henrik Jermsten
Om regeringsformens regler om grundläggande
fri- och rättigheter – såvitt avser andra än svenska
medborgare här i riket

Göran Lambertz
Polis polis på lagens gräns – om dilemman i polisverksamhet

Stefan Lindskog
En senat i Sverige?

Mats Melin
Kartan och terrängen – om polisens okonventionella
spaningsmetoder

Johan Munck
Några tankar om ledning av polisverksamhet

Tommy Möller
Konstitutionsutskottets problem med ministerstyret

Tomas Nilsson
Försvararens roll i frågor om ansvar och påföljd

Pär Nuder
Från sommarnotarie till finansminister
– några reflektioner om Regeringskansliet

Anne Ramberg
Etik, juridik och politik – olika sidor av samma mynt?

Thomas Rolén
Rekrytering till domstolarna

Leif Sevón
Om utnämning av domare i internationella domstolar

Fredrik Sterzel
Finansmakten i prövningstid

Stefan Strömberg
Några funderingar kring medverkan i
brottmålsprocessen

Kristina Ståhl
Domaren möter EU-rätten

Bengt Svenson
Ett ledarskap i tiden med Sten Heckscher

Daniel Tarschys
Ett rekviem över hundra verksstyrelser
med begränsat ansvar

Per Ole Träskman
För att förändra världen gick vi ut – men vad tror du att det hände sen?

Sven Unger
Rätt och språk Dag Victor
I skärningspunkten mellan politik och juridik
– skärvor från en straffrättslig kärlekshistoria

Bertil Wennberg
Mina möten med Sten Erik Wennerström
Inget undantag utan regel – den konstitutionella
nödrätten och Sverige

Fredrik Wersäll
Styrning och ledning i rättsväsendet – några tankar
från olika utsiktspunkter

Ola Wiklund
Ideologiskifte och demaskering i modern tid Författarpresentationer
 
  © 2017 Jure AB