Kinas vägval
� från himmelskt imperium till global stormakt
   
 
Författare:Lodén Torbjörn
Titel:Kinas vägval � från himmelskt imperium till global stormakt
Utgivningsår:2012
Omfång:206 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789186203900
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 306 SEK exkl. moms

 

Följ med sinologen Torbjörn Lodén − en av Sveriges främsta Kinakännare − på en resa genom Kinas historia.

Introduktionen berättar om kinesisk kultur från tiden innan Kina blev ett land. Lodén belyser vissa grunddrag i den kinesiska kulturen som går att spåra mer än tre tusen år tillbaka. Bilden av Kina växer fram med hjälp av exempel från vetenskap, jordbruk och filosofi, genom porträtt av hankineser och barbarfolk samt mongoler och manchuer och genom diskussioner om kulturalism och blodsband, om mandarinat och meritokrati.

Torbjörn Lodén visar hur det första steget mot modernitet togs till följd av rädslan för utländska hot och hur avstånd då togs från konfucianismen. Han berättar om Maos revolution, då varje skrymsle i samhället politiserades och om de senaste trettio åren som medfört större förändringar än någonsin i Kinas historia.

Idag står landet inför några avgörande val. Ska man gå tillbaka till den inhemska traditionen och markera sin särart? Ska man fortsätta att förtiga de obehagliga sanningarna om landets moderna historia eller göra upp med de mörka inslagen? Ska man behålla enpartiväldet eller införa politisk demokrati? I ett avslutande kapitel diskuterar författaren Kinas och omvärldens framtida relation.

Kinas vägval är en bildande, stimulerande och personlig bok som genom ett fängslande historiskt perspektiv tydliggör dagens mångfacetterade Kina.
 
  © 2017 Jure AB