Copyright in a borderless online environment
   
 
Författare:Axhamn Johan , red.
Titel:Copyright in a borderless online environment
Utgivningsår:2012
Omfång:218 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016663
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning
Ämnesord:Immaterialrätt , IT-rätt , Internationell rätt

Pris: 505 SEK exkl. moms

 

Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning genomförde i oktober 2011 ett symposium på Thoresta benämnt ”Copyright in a borderless online environment”. Boken är en sammanställning av materialet från symposiet. Deltagare och bidragsgivare är Professor emeritus Stig Strömholm, Professor Paul Torremans (University of Nottingham), Barrister Gillian Davies, Assistant Professor Ulf Maunsbach (University of Lund), Professor Jan Rosén (Stockholm University), Professor Daniel Gervais (Vanderbilt University), Dr. Silke von Lewinski (Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law), Professor emeritus Gunnar Karnell (Stockholm School of Economics), Advokat Peter Danowsky (Danowsky & Partners), Professor Marianne Levin (Stockholm University), Professor Marcus Norrgård (Svenska Handelshögskolan), Professor Bernt Hugenholtz (University of Amsterdam).
 
  © 2017 Jure AB