Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om rättsligt bistånd
� En kommentar
   
 
Författare: Renfors Cecilia , Sverne Arvill Ebba
Titel:Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om rättsligt bistånd � En kommentar
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:470 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016618
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Processrätt

Pris: 1217 SEK exkl. moms

 

Denna tredje upplaga innehåller en mängd nya rättsfall. Dessutom kommenteras nya bestämmelser om utökad möjlighet att välja biträde på annan ort samt frågor om ersättning i dessa fall, liksom till de ändringar i ersättningsbestämmelserna som följer av den nya skatteförfarandelagen. Dessutom kommenteras relevanta delar av 31 kap. RB, vilket inte gjorts i tidigare upplagor. Utöver det kommenterar boken även:

* Rättshjälpslagen (1996:1619)
* Lagen om offentligt biträde (1996:1620)
* Lagen om målsägandebiträde (1988:609)
* Lagen om särskild företrädare för barn (1999:997)
* Offentlig försvarare
* Ersättningar för kostnader i brottmål (31 kap. rättegångsbalken)
* Ekonomiskt bistånd för inställelse- och beviskostnader
* Bistånd vid bodelning
* Lagen om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut (2005:73)
* Rätt till ersättning för ombudskostnader m.m. i skattemål

 
  © 2017 Jure AB