BAS Nyckeltal
� För bättre analys och effektivare ekonomistyrning
   
 
Titel:BAS Nyckeltal � För bättre analys och effektivare ekonomistyrning
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:264 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139110736
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 397 SEK exkl. moms

 

BAS Nyckeltal – din nyckel till ekonomistyrning

BAS Nyckeltal är i denna upplaga uppdaterad och utökad med avsnitt om kassaflödesanalys och ekonomiska sambandsmodeller, som tillsammans med analys av nyckeltal ingår som en viktig del i den ekonomiska styrningen. Boken är uppdelad på fyra delar för att kommunicera sitt budskap på ett tydligt och lättläst sätt. Genom att följa ett praktikfall visas bokens konkreta analystekniker.

BAS Nyckeltal vänder sig till revisorer, redovisningskonsulter, rådgivare, företagsledare och ekonomiansvariga i mindre och medelstora företag, medarbetare i banker och kreditinstitut samt till studenter inom universitet och högskolor inom företrädesvis ämnena redovisning, analys och finansiering.

Arbete med analys och nyckeltal är av avgörande betydelse för företagens beslutsfattande. Samtidigt har den ekonomiska styrningen av företagen blivit en allt viktigare uppgift för både företagsledningar och rådgivare, vilket ger boken en stor roll i den framtida utvecklingen av näringslivet.

Omfattande exempel och tydliga förklaringar gör BAS Nyckeltal till ett viktigt hjälpmedel vid arbete med analys och ekonomistyrning. Boken är inriktad på att skapa förståelse i stället för mekaniskt räknande. Bokens arbetssätt anknyter direkt till SCB:s Branschnyckeltal för att möjliggöra jämförelser med andra företag.

Boken kan både läsas som metodstöd vid uppbyggnad av den ekonomiska styrningen i företaget och användas som uppslagsverk för olika nyckeltal och modeller för ekonomisk analys.
 
  © 2017 Jure AB