Medie- och upphovsrätt
   
 
Författare:Rosén Jan
Titel:Medie- och upphovsrätt
Utgivningsår:2012
Omfång:258 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789185985029
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm nr. 78
Ämnesord:Immaterialrätt

SLUT på förlag

 

Medie- och upphovsrätt behandlar i tio uppsatser de rättspositioner som upphovsmän och olika producenter av medieinnehåll kan ha i det samtida medielandskapet på grundval av sin ensamrätt.

Boken rör också upphovsrättens möte med konkurrensrätten och yttrande- och informationsfriheten och för vidare till spörsmål om personskydd och konstnärlig integritet. De upphovsrättsliga frågorna anknyter främst till förhållanden i nätmiljöerna och på radio- och tv-rättens områden. Medie- och upphovsrätt vill fånga upp principiellt viktiga fenomen som fildelning, länkning och sändning per satellit, trådlöst, via fiber och på webben, men också ge en bild av kulturproduktionens rättsliga villkor och enskilda upphovsmäns ideellrättsliga skydd.

Jan Rosén är professor i civilrätt vid Stockholm universitet.


Innehållsförteckning

Upphovsrätten – viktigare än någonsin!

Nyckeln till Alexandria – om skapandets villkor i gratisvärlden

Upphovsrätt och yttrande- och informationsfrihet;
privaträtten i en konstitutionell kontext

The Pirate Bay – en kommentar.

Konkurrensrätt vs upphovsrätt - kollektiv förvaltning och prissättning av rättigheter i unionsrättslig belysning.

Vem sänder och vem ansvarar? Upphovsrätt och närstående rättigheter i transnationella TV-sändningar i
Europa

Länkning till streamade TV-program; immaterialrättsligt skydd eller fri access på nätet?

Ensamrätt för public service-bolag.

Reklamavbrott i TV-utsända spelfilmer – ett brott mot ideell rätt? Offentligrättsligt stöd för tolkning och tillämpning av en privaträttslig ordning.

Alfons Åbergs integritet eller författarens? Kan parodi, travesti eller satir innefatta intrång i ideell rätt?

 
  © 2017 Jure AB