Ds 2012:16 Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU
� Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan.
   
 
Titel:Ds 2012:16 Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU � Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan.
Utgivningsår:2012
Omfång:184 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237427
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:16
Ämnesord:EU-rätt , Immaterialrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB