Finansiell ekonomi i praktiken
   
 
Författare: Gavelin Lars , Sjöberg Erik
Titel:Finansiell ekonomi i praktiken
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:375 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144071336
Serie:Kunskap för Swedsecs licensiering
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 623 SEK exkl. moms

 

Återkommande perioder av finansiell turbulens under senare års finanskriser har påmint om behovet av utbildning och kvalificerad rådgivning om frågor som rör sparande. Finansiell ekonomi ger verktygen för att förstå och analysera området finansiella placeringar som beskrivs utförligt i denna bok, nu i ny och reviderad upplaga.

Boken riktar sig till anställda inom den finansiella sektorn och är även lämplig för grundutbildning i finansiell ekonomi vid universitetet och högskolor. Boken har med stor framgång använts i samband med utbildning av finansiella rådgivare i svenska banker och andra finansinstitut.
 
  © 2017 Jure AB